مشاوره حقوقی تلفنی: 88689368-021

شنبه الی پنجشنبه - ساعت 9 الی 18

طلاق به در خواست زوجه

با وجود اینکه اصولا طلاق به اراده زوج صورت می‌گیرد اما در موارد و شرایطی زن هم می تواند درخواست طلاق بدهد اگر چه همسر او (زوج) با طلاق موافق نباشد. در صورتی که زن و شوهر در طلاق با هم به توافق نرسند و زن نتواند حتی با بخشیدن مال و مهریه رضایت زوج را برای طلاق جلب کند (طلاق توافقی)، تنها در صورت تحقق یکی از شرایط زیر، زن می تواند اجازه طلاق را از دادگاه خانواده بگیرد.برای طلاق زن شرایط و راه های ویژه ای هم وجود دارد که مدیریت، کنترل و اعمال آن نیازمند داشتن یک وکیل با تجربه برای طلاق است.به عبارت دیگر زن (زوجه) در صورتی در دعوای طلاق پیروز می شود که برای درخواست خود دلیل داشته باشد و در واقع مهم ترین شرط از شرایط و راه های طلاق به درخواست زن داشتن دلیل است و چنین نیست که به صرف دادخواست طلاق، حکم موافق به نفع وی صادر شود (مانند آنچه که قانون گذار برای مرد قائل شده و حق طلاق را بی چون و چرا به وی داده است).

شرایط طلاق به درخواست زوجه

یكی از دعاوی مهم و پیچیده خانوادگی، طلاق است. پیچیدگی این نوع دعوا از این جهت است كه قانون‌گذار ما برای حفظ كیان خانواده شرایط طولانی و سختی را برای صدور حكم طلاق زوجین در نظر گرفته است. یكی از این تشریفات موكول شدن صدور حكم طلاق به صدور گواهی عدم امكان سازش است. گواهی عدم امكان سازش بعد از این‌كه داوران در دادگاه رای بر عدم تفاهم میان زوجین دادند، صادر خواهد شد. پیش از وقوع طلاق طبق قانون جدید حمایت خانواده، باید تكلیف مسایل مالی زوجین مشخص شود. بعد از تعیین تكلیف در این خصوص، طلاق منوط به برآورده كردن این تكالیف مالی است. در حال حاضر مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش سه ماه است.نكته این است كه با انقضای مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش، كلیه توافقات طرفین بلااثر خواهد بود.

چه راه هایی برای طلاق زن وجود دارد؟

1- عدم پرداخت نفقه از سوی همسر
طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او را پرداخت در دادگاه ثابت نماید. دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

2- عسر و حرج زن
شاید بتوان گفت مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق زن و درخواست طلاق زوجه، طبق ماده 1130 قانون مدنی، زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد.
موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.
الف) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
ب) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
ج) مکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
د) ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
هـ) ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید
البته موار مندرج در بالا مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. مصادیق عسر و حرج که ذکر شد حصری نیستند و می توان موارد دیگری را هم در شمار آن ها قرارداد. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.

3- غیبت زوج
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی غیبت شوهر به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق کند.

4- شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج
شروط مندرج در عقدنامه که در صورت تحقق هر کدام از آن ها، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد. توسل به شروط ضمن عقد نکاح به عنوان دلیل برای طلاق به درخواست زوجه، ظرایف و پیچیدگی هایی دارد که مراجعه و مشاوره با وکیل متخصص طلاق را ضروری می نماید.

5- وکالت بلاعزل طلاق داشتن زن
به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج یا بر اساس عقد لازم دیگر .

طلاق به درخواست مرد

زمانی که زوج تصمیم می گیرد که به یک زندگی مشترک پایان دهد و بخواهد زوجه را طلاق دهد. در ابتدا می بایست دادخواستی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم کند. این دادخواست طلاق یک دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی خانواده به کار می رود.
زوج پس از تنظیم آن، می تواند به هریک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استان ها در سایر نقاط کشور مراجعه کند و دادخواست خود را ثبت کند. در این مرحله پس از پراخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، زوج می تواند به شعبه مورد نظر مراجعه کند.
در جلسه تشکیل شده، مطالبات مالی زن تعیین و تکلیف می گردد و زوج گواهی عدم سازش را دریافت می کند. اعتبار این گواهی به مدت ۳ ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد. در مدت این سه ماه با مراجعه به هریک از دفاتر طلاق می توان نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نمود. اما در صورتی که در زمان تعیین شده به دفتر طلاق مراجعه نشود، گواهی مربوطه به مدت ۶ ماه از اعتبار ساقط می گردد.

طلاق به درخواست مرد به صورت غیابی

در این حالت تمامی تشریفاتی که در بخش پیشین بیان شد، پیاده سازی می شود؛ با این تفاوت که مرد باید ثابت کند که هیچ آدرس و نشانی از زوجه ندارد. در این حالت با روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی داده می شود و در صورت اثبات مرد می تواند به صورت غیابی همسر خود را طلاق دهد. البته بیان این نکته ضروری است که حق واخواهی و تجدیدنظر و فرجام خواهی در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

تکلیف مهریه در طلاق به درخواست مرد

در صورتی که طلاق به درخواست مرد صورت گیرد، وی مکلف است که مهریه را با سایر مطالبات به صورت یکجا به زن پرداخت کند. در واقع می توان گفت زن را بدون مهریه نمی توان طلاق داد نگر اینکه زن توافق کند که مهریه خود را دریافت نکند و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. اما در صورتی که زوج تمکن مالی نداشته باشد که مهریه و سایر مطالبات مالی زن را به صورت یکجا پرداخت کند می تواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند. برای انجام این کار می بایست استشهادیه تنظیم کند و سه نفر شاهد شهادت دهند که وی توانایی مالی برای پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد. در این حالت دادگاه نحوه پرداخت مهریه را مشخص می کند. در نظر داشته باشید که در صورتی که مرد قصد طلاق دادن دختر باکره را داشته باشد تنها نصف مهریه به آن دختر تعلق می گیرد.

شرایط پرداخت نفقه در طلاق به درخواست مرد

در صورتی که طلاق از طرف مرد صورت پذیرد، نفقه تنها تا زمان عده پس از صدور حکم طلاق ار طرف مرد ( یعنی به مدت ۱۰۰ روز) بر عهده مرد می باشد. مگر اینکه میان زوجین توافق دیگری صورت پذیرفته باشد و یا بر حسب باکره بودن و یا موارد دیگر به وی نفقه تعلق نگیرد. اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه می شود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص می شود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین می شود.

حضانت فرزند در طلاق به درخواست مرد

در طلاق از طرف مرد، طبق روال حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر می باشد. در صورتی که فرزند پسر باشد از سن ۷ تا ۱۵ سالگی حضانت وی با پدر و پس از آن حق انتخاب دارد که نزد کدام یک از والدین زندگی کند. و در صورتی که فرزند دختر باشد از سن ۷ تا ۹ سالگی حضانت وی با پدر و پس از آن حق انتخاب دارد که نزد کدام یک از والدین زندگی کند. مگر اینکه میان زوجین توافق دیگری صورت پذیرفته باشد. همچنین در نظر داشته باشید که تا ۱۸ سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه هزینه های فرزند بر عهده پدر می باشد.

بهترین وکیل برای طلاق از طرف مرد

داشتن وکیل در تمامی امور قانونی و حقوقی باعث سرعت بخشیدن به روند انجام کار می گردد و در نتیجه از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می گردد. اما داشتن یک وکیل متخصص در امر طلاق به درخواست مرد جنبه های مثبتی را با خود به همراه دارد که به شرح زیر می باشد.

  • تنظیم صحیح دادخواست و لوایح حقوقی و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق مرد
  • تسریع در روند تکمیل پرونده و تعیین وقت رسیدگی
  • عدم نیاز به حضور موکل، درهیچ یک از مراحل رسیدگی
  • اجرای رأی طلاق، بدون نیاز به حضور مرد

ـــــــــــ سوالات متداول ـــــــــــ

سوال
پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *