مشاوره حقوقی تلفنی: 88689368-021

شنبه الی پنجشنبه - ساعت 9 الی 18

بطلان معامله

دعوي بطلان معامله به جهت فضولی بودن

ممکن است شخصی اقدام به خرید ملک از شخص دیگر کند، بدون این که فروشنده مالک ملک باشد یا از مالک اذن و اجازه در فروش داشته باشد. به این معامله در اصطلاح حقوقی معامله ی فضولی گفته میشود. اگر مالک اصلی قرارداد را تأیید و تنفیذ کند، قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند، قرارداد باطل است.
بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود میتواند، ابتدا از طریق اظهار نامه ی رسمی عدم رضایت خود نسبت به قرارداد فروش ملک را به طرفین قرارداد اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن حالت دیگری که ممکن است این دادخواست مطرح شود.
شخصی وکالت جهت فروش ملک داشته اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است ولی با این حال وکیل به استناد وکالت نامه ی مذکور اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است ، از نظر حقوقی معامله ی فضولی باطل نیست و غیر نافذ است بنابراین در صورتی که مالک ملکه معامله ی فضولی را قبول ،کند معامله صحیح خواهد بود و در صورتی که مالک معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن ،کند، معامله باطل محسوب می شود پس از آن که مالک اقدام به رد معامله فضولی کرد میتواند دادخواست تایید بطلان قرارداد را تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی ما وقع در صورت احراز بطلان حکم به تأیید بطلان معامله صادر می کند.ممکن است شخصی اقدام به خرید ملک از شخص دیگر کند، بدون این که فروشنده مالک ملک باشد یا از مالک اذن و اجازه در فروش داشته باشد. به این معامله در اصطلاح حقوقی معامله ی فضولی گفته میشود. اگر مالک اصلی قرارداد را تأیید و تنفیذ کند، قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند، قرارداد باطل است.
بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود میتواند، ابتدا از طریق اظهار نامه ی رسمی عدم رضایت خود نسبت به قرارداد فروش ملک را به طرفین قرارداد اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن حالت دیگری که ممکن است این دادخواست مطرح شود. زمانی است که را مطرح کند. شخصی وکالت جهت فروش ملک داشته اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است ولی با این حال وکیل به استناد وکالت نامه ی مذکور اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است ، از نظر حقوقی معامله ی فضولی باطل نیست و غیر نافذ است بنابراین در صورتی که مالک ملکه معامله ی فضولی را قبول ،کند معامله صحیح خواهد بود و در صورتی که مالک معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن ،کند، معامله باطل محسوب می شود پس از آن که مالک اقدام به رد معامله فضولی کرد میتواند دادخواست تایید بطلان قرارداد را تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی ما وقع در صورت احراز بطلان حکم به تأیید بطلان معامله صادر می کند.

طرفین دعوی

مالک ملک خواهان دعوی است و باید دعوی را به طرفیت خریدار و فروشنده ی ملکه طرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی ملکی در مرجعی رسیدگی میشود که ملک در آن حوزه ی قضایی واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی

بعد از این که مالک معامله را رد کرد آن معامله باطل است. بنابراین خواهان تنها تأیید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه میخواهد. برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
(۱) اگر مالک موقع انعقاد قرارداد حضور داشته باشد؛ ولی سکوت کند برای نفوذ معامله کافی نیست و رضایت مالک باید به صورت صریح اعلام شود.
(۲) معامله ی فصولی ممکن است نسبت به عین و یا منافع ملک صورت گیرد. بنابراین ممکن است شخصی به صورت فضولی و بدون اجازه ی مالک اقدام به اجاره دادن ملکی کند که این معامله هم در صورت رد مالک باطل است.
(۳) اگر مالک متوجهی انجام معامله فضولی شد و ملک خود را به شخص دیگری فروخت در واقع به صورت ،ضمنی معامله فضولی را رد کرده است و معامله ی فضولی باطل خواهد بود.
(۴) مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را تنفیذ یا رد کند. در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند میتواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد.
(۵) اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند حق اجازه یا رد معامله به وراث او می رسد.
(۶) در صورتی که ملک خسارتي دیده باشد مالک میتواند خریدار را به عنوان متصرف (ضامن عین و منفعت طرف دعوی خسارت قرار دهد و خریدار بی اطلاع از فضولی بودن نیز به فروشندهی فضولی مراجعه میکند. اگر فروشنده با علم به این که ملک متعلق به دیگری است. آن را فروخته باشد مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.
همچنين در مواردی که وکیل از حدود اختیارات اعطاء شده در وکالت نامه تجاوز می کند اعمال و اقدامات او فضولی و مشمول همین دعوی است ،بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات ،خود مصلحت موکل را مراعات .کند در صورت عدم رعایت غبطه ی موکل از سوی وکیل اقدامات او فضولی محسوب میشود ،دادخواست باید با عنوان تأیید ،بطلان تقدیم شود و تقاضای ابطلال معامله ی فضولی صحیح نیست ،اگر معامله فضولی از طریق تنظیم سند رسمی انجام شده باشد پس از رد معامله فضولی علاوه بر تأیید بطلان بیع میبایست ابطال سند رسمی را نیز از دادگاه بخواهد.

ـــــــــــ سوالات متداول ـــــــــــ

سوال
پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *